Bestill rørlegger eller befaring

Er du usikker på hvor du skal begynne eller har en konkret jobb, er terskelen lav for å kontakte oss. Vi utfører befaring kostnadsfritt og har kompetanse og kapasitet til de fleste jobber.

Har du en konkret jobb som må utføres av en rørlegger kan du enkelt kontakte oss via skjemaet. Ved fylle ut feltene har vi en god idé på hva det gjelder når vi kontakter deg.

Bestill befaring