Ersgård panorama

Totalleveranse av rørleggerenterprise for leilighetsprosjektet Ersgård Panorama

testtttttttt

Leveransen omfatter alt nødvendig utstyr til alle våtrom, samt installasjon av utstyr. I tillegg ny hovedvannledning inn til området.